Bahagian Sumber Manusia JKR-online saja

JABATAN KERJA RAYA SABAH
Bahagian Organisasi & Perkhidmatan CSM
Go to content
PEGAWAI-PEGAWAI CSM 2020
Berkhidmat Untuk Negara Dengan Bersih, Cekap Dan Amanah
"Pengurusan Berkualiti Menjana Tranformasi Kecemerlangan Jabatan"
DAYANG SELHA BINTI IBRAHIM
Ketua Penolong Pengarah
Ketua Cawangan Sumber Manusia
PEGAWAI KANAN CSM
Berkhidmat Untuk Negara Dengan Bersih, Cekap Dan Amanah
UNIT PENTADBIRAN
Berkhidmat Untuk Negara Dengan Bersih, Cekap Dan Amanah
UNIT PERKHIDMATAN & TATATERTIB
Berkhidmat Untuk Negara Dengan Bersih, Cekap Dan Amanah
UNIT PEMBANGUNAN ORGANISASI
Berkhidmat Untuk Negara Dengan Bersih, Cekap Dan Amanah
PENGENALAN
CAWANGAN SUMBER MANUSIA
Cawangan Sumber Manusia sebagai nadi dan tunjang yang dibertanggungjawab terhadap pengurusan hal ehwal pentadbiran perkhidmatan awam Jabatan Kerja Raya Sabah yang melibatkan 21 Cawangan dan 21 pejabat JKR Daerah di seluruh Sabah maka Cawangan ini diberi 4 fungsian utama, iaitu Unit Pembangunan Organisasi, Unit Perkhidmatan, Unit Saraan & Pencen, Unit Pentadbiran. Unit-unit berkenaan dipertangungjawabkan sepenuhnya ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan perihal perkhidmatan, gaji, pencen, tatatertib (disiplin), latihan dan peperiksaan, rekod dan penyelidikan dan pembangunan organisasi ke arah sistem pengurusan dan urus tadbir yang cekap dan sistematik.

Cawangan Sumber Manusia adalah diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah Gred N52 dan dibantu oleh 2 orang Penolong Pengarah Gred N48 yang masing-masing  mengetuai Bahagian Pembangunan Organisasi & Perkhidmatan, dan Bahagian Rekod dan Saraan, seorang Pegawai Tadbir Kanan Gred N44, 3 orang Pegawai Tadbir Gred N41 dan 59 orang kakitangan.

Antara Bahagian penting yang memainkan peranan dalam mrealasisikan misi dan visi jabatan ialah Bahagian Pembangunan Organisasi, Perkhidmatan & Tatatertib, dan Pentadbiran. Kekuatan Unit ini adalah diketuai oleh seorang Penolong Pengarah Gred N48 dan dibantu oleh 3 orang pegawai tadbir, masing-masing dalam gred N44 dan N41 disamping dibantu oleh pegawai kumpulan pelaksana seramai 25 orang.
Hajimin Hj Maslin, Pegawai Tadbir, NA48
DAYANG SELHA BINTI IBRAHIM
Ketua Penolong Pengarah, NA52
KETUA CAWANGAN SEUMBER MANUSIA (CSM)
Hajimin Hj Maslin
Penolong Pengarah, NA48
PEMBANGUNAN ORGANISASI & PERKHIDMATAN
Hj Osman Ramlee
Penolong Pengarah, NA48
REKOD, SARAAN DAN PENCEN
Annelly John
Pegawai Tadbir, NA41
Suriah Binti Bahari, Pegawai Tadbir NA41
Infazah Qistina Binti Irwansyah, Pegawai Tadbir, NA41
Infazah Qistina Irwansyah
Pegawai Tadbir, NA41
Suriah Binti Bahari
Pegawai Tadbir NA41
Abdul Azis Abd. Bool
Pegawai Tadbir Kanan, NA44
Perkhidmatan Dan Tatatertib
Objektif pengurusan perkhidmatan adalah melibatkan urusan pengambilan dan pelantikan, pengisian jawatan, tukar lantik jawatan, penyerapan sementara ke jawatan tetap, pelanjutan tempoh percubaan, urusetia panel pembangunan sumber manusia, mengurus pemangkuan dan tanggungan kerja....

Saraan & Kemudahan
Mengurus saraan dan kemudahan anggota Jabatan Kerja Raya Sabah dengan teratur, cekap dan berkesan.....

Pembangunan Organisasi
Objektif dan program aktiviti pembangunan organisasi adalah untuk mengurus pengemaskinian SM2 dan E-Staf, Pembangunan organisasi, mengurus keperluan tenaga manusia, mengurus melibatakan hal ehwal perjawataan dan penggunaan tenaga manusia, mengurus penstrukturan orginasasi.....

Pentadbiran
Unit Pentadbiran mempunyai 18 orang kakitangan yang diketuai oleh seorang Pegawai Tadbir Gred N41 dan dibantu oleh sorang Penolong Pegawai Tadbir Gred N32, seorang Penolong Pegawai Tadbir Gred N29, dua orang Pembantu Tadbir Gred N22, Tiga orang Pembantu Tadbir Gred N19,  dua orang Pembantu....

Pegawai/Staf Cawangan Sumber Manusia
Video Persembahan
JKR Sabah "Pengurusan Berkualiti Menjana Tranformasi Kecemerlangan Jabatan"
Cawangan Sumber Manusia
Tingkat 2, Bangunan KPI, Sembulan, 88582 Kota Kinabalu

Tel:(088) 244333
Fax:(088) 237234


Hajimin.Maslin@sabah.gov.my | setup
Back to content