Bahagian Pembangunan Organisasi & Perkhidmatan CSM JKR

Go to content
OBJEKTIF CSM-JKR
Memastikan agar Jabatan Kerja Raya Sabah mempunyai struktur organisasi,
pengurusan sumber manusia dan pengurusan rekod yang teratur, cekap dan berkesan.
Jabatan Kerja Raya Sabah
ALAMAT
Cawangan Sumber Manusia (CSM)
Jabatan Kerja Raya Sabah
Tingkat 2, Bangunan KPI
Sembulan Kota Kinabalu 88582
Kota Kinabalu, Sabah
PHONE

Tel:(088) 244333
Fax:(088) 237234
Back to content