ORGANISASI - Bahagian Sumber Manusia JKR-online saja

JABATAN KERJA RAYA SABAH
CAWANGAN SUMBER MANUSIA
Go to content
Infazah Qistina Binti Irwansyah, Pegawai Tadbir, NA41
Pembangunan Organisasi

Objektif dan program aktiviti pembangunan organisasi adalah memastikan struktur organisasi jabatan teratur, seimbang dan memenuhi skim perkhidmatan yang sesuai untuk mencapai matlamat organisasi.

Program/Projek Aktiviti

Beberapa program/projek yang dirancangkan sebagai sasaran untuk dilaksanakan pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, perlaksanaan tertakluk kepada keutamaan, kewangan dan arahan dari masa ke semasa.

Secara umumnya, Pembangunan Organisasi telah di pertanggunjawabkan mengenai Pengurusan Pengemaskinian SM2 & E-Staf, Pembangunan Organisasi, Mengurus Keperluan Tenaga Manusia, Mengurus Perjawataan Dan Penggunaan Tenaga Manusia, Penstrukturan Orginasasi, Pelaksanaan Naziran Perjawatan, Pengeluaran Waran Perjawatan, Pembangunan Sumber Manusia (Latihan), Dan Dan Mengurus Permohonan Kerja Luar.
Cawangan Sumber Manusia
Tingkat 2, Bangunan KPI, Sembulan, 88582 Kota Kinabalu

Tel:(088) 244333
Fax:(088) 237234


Hajimin.Maslin@sabah.gov.my | setup
Back to content