PERKHIDMATAN - Bahagian Sumber Manusia JKR-online saja

JABATAN KERJA RAYA SABAH
CAWANGAN SUMBER MANUSIA
Go to content
UNIT PERKHIDMATAN DAN TATATERTIB
Objektif Perkhidmatan adalah memastikan semua urusan perkhidmatan dilaksanakan mengikut peraturan dalam tempoh yang ditetapkan seperti berikut:
  • Memberikan perkhidmatan, bimbingan dan nasihat kepada semua cawangan di daerah termasuk bahagian dan unit Jabatan Kerja Raya di peringkat Ibu Pejabat mengenai hal-hal perkhidmatan dan perjawatan.
  • Memastikan rekod kakitangan termasuk rekod peribadi dan sulit adalah kemaskini dan teratur.
  • Memastikan semua tindakan pentadbiran mengenai perjawatan diselaraskan dengan pihak-pihak seperti Jabatan Ketua Menteri, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Kementerian Kewangan, Jabatan Perkhidmatan Awan Negeri Sabah dan Bahagian/ Cawangan / Unit di Jabatan Kerja Raya.
  • Menyelaraskan dan bekerjasama dengan cawangan-cawangan diperingkat Ibu Pejabat dan Daerah dalam kerangka keperluan gunatenaga dan hal-hal organisasi.
  • Mengadakan perbincangan dan dialog mengenai masalah pentadbiran dan kakitangan yang melibatkan Cawangan/ Seksyen-seksyen tertentu diperingkat Ibu Pejabat dan Daerah.
  • Memastikan semua rekod kakitangan termasuk rekod peribadi dan sulit adalah kemaskini dan teratur.
  • Memastikan semua tindakan pentadbiran mengenai perjawatan diselaraskan dengan pihak-pihak seperti Jabatan Ketua Menteri, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Kementerian Kewangan, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Bahagian / Cawangan / Unit di Jabatan Kerja Raya.
  • Menyelaraskan dan bekerjasama dengan cawangan-cawangan di peringkat Ibu Pejabat dan Daerah dalam kerangka keperluan gunatenaga dan hal-hal organisasi.
  • Mengadakan perbincangan dan dialog mengenai masalah pentadbiran dan kakitangan yang melibatkan Cawangan/ Seksyen-seksyen tertentu di peringkat Ibu Pejabat dan Daerah.

PROGRAM/PROJEK UNIT
Program/projek Unit adalah melibatkan urusan pengambilan dan pelantikan, pengisian jawatan, tukar lantik jawatan, penyerapan sementara ke jawatan tetap, pelanjutan tempoh percubaan, urusetia panel pembangunan sumber manusia, mengurus pemangkuan dan tanggungan kerja, kenaikan pangkat, permohonan berkerja semula selepas bersara, pengesahan pengiktirafan kelayakan universiti, perletakan jawatan, pengesahan jawatan dan pemberian taraf berpencen.
Cawangan Sumber Manusia
Tingkat 2, Bangunan KPI, Sembulan, 88582 Kota Kinabalu

Tel:(088) 244333
Fax:(088) 237234


Hajimin.Maslin@sabah.gov.my | setup
Back to content